• ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
  ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
  ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
 • ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
  ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
  ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
 • ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
  ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
  ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско
  Учениците от ОбУ " Братя Миладинови " с. Конарско
Добре дошли в ОбУ " Братя Миладинови "

Добре дошли в ОбУ " Братя Миладинови "

Училището носи името на Братя Миладинови, изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи. Родени са в град Струга, Македония. Завършват класическа филология в Атина и получават престижно за тогавашните времена образование. Занимавали са се със събирателска дейност и плод на труда им е сборника „Български народни песни“, 1861 година. Той бързо се разпространява в българските земи и става книга, която всеки е искал да прочете и препише.

"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Проекти